Om #MeraKrypto

#MeraKrypto startades 2014 drivs av flera organisationer tillsammans.

 • ISOC-SE (The Sweden Chapter of the Internet Society) är en svensk ideell allmännyttig förening som verkar för ett demokratiskt, sunt, lättanvänt och säkert Internet för alla – utan onödiga regleringar.ISOC-SE ingår i den världsomspännande organisationen Internet Society och delar dess värderingar. Den svenska föreningen ISOC-SE har en självständig ställning i förhållande till den internationella organisationen och väljer egna funktionärer och organiserar egna aktiviteter.
 • SNUS är ett forum för tekniskt intresserade personer inom nätverksområdet. Vi ska verka för att medlemmarna får del av varandras kunskaper inom ramen för våra olika aktiviteter, främst genom arbetsgrupper, seminarier, testrapporter och medlemstidning. Genom dessa aktivitet är SNUS ett forum med verksamhet inriktad på att
  • öka förståelsen för nätverksteknik och -användande i Sverige.
  • driva på utvecklingen vad gäller samtrafik och samverkan.
  • testa vad som fungerar i verkligheten
  • sprida kunskap och erfarenheter.
 • DFRI är en ideell och partipolitiskt obunden förening som verkar för främjandet av digitala rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt. Vi värnar om yttrandefrihet, transparens och informationsfrihet, personlig integritet och människors rätt att själva bestämma över sin personliga information och digitala fotspår. Vi motarbetar alla inskränkningar av dessa värderingar.
 • Sunet har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Den gemensamma organisationen bildar ett nät för forskning och utbildning och erbjuder en rad olika datatjänster.

  SUNET står för Swedish University computer Network och är ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda”. Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men får även anslag från Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet.

 

Kategorier

Arkiv